Středa 20.6.2018

 

Automatické rozsvěcení světel

Většina automatických spínačů světel funguje tak, že jsou napojeny na kontrolku mazání a spínají světla, když je sepnutý klíček zapalování a zhasne kontrolka mazání. Vzhledem k tomu, že Logan nemá v přístrojovce u kontrolek klasické žárovky, ale LED diody, nelze toto řešení použít, protože LED mají zcela jiné elektrické vlastnosti a zařízení by nefungovalo. Použití časového relé mi přijde taky nevhodné, protože u novějších aut (i u Logana) je potřeba startovat až zhasnou kontrolky. A to už většinou časové relé sepne i světla. V zime, když je slabší baterie, by mohl být se startovnáním při sepnutých světlech problém.
Proto se mi jako nejvhodnější řešení jeví použití automatického rozsvěcení s mikroprocesorem. Přitom tato zařízení jsou cenově srovnatelná s obdobnými bez mikroprocesoru.
Zařízení funguje tak, že po zapnutí klíčku zapalování změří procesor hodnotu napětí v palubní síti vozidla. Jakmile napětí stoupne od této hodnoty o 0,4V dá procesor povel k sepnutí relé a tím rozsvítí světla. Tento princip činnosti zajistí, že světla se rozsvítí až když alternátor vozidla začne nabíjet baterii.
Mě se líbí zařízení ARS SMART od firmy www.zetron.cz.


Popis zapojení:
svorka +12V - připojte za klíček zapalování (nejlépe od přívodu +12V k autorádiu)
svorka GND - připojte ke kostře vozidla
svorka 1 - připojte paralelně k vypínači světel, vstup napájení
svorka 2 - připojte paralaelně k¨vypínači světel, odvod ke světlům
svorka 3 - napájení obrysových světel, osvětlení přístrojové desky


Počet přístupů: 549074

Design & program by Hantronix
Copyright ©2006-2017 Hantronix