Středa 20.6.2018

 

Vyhřívání sedadel

Pokud nemáte v autě vyhřívání sedadel, tak to lze jednoduše vyřešit buď nákupem vyhřívací podložky, která se položí na sedadlo a zapne do autozapalovače, a nebo montáží vyhřívání na sedadla.
Existují 2 typy vyhřívacích podušek. Buď pod potahy nebo pod čalounění.
Já jsem se rozhodl pro verzi pod potahy, protože jeho montáž není tak náročná, jako montáž pod čalounění, kdy se musí sundat celé čalounění sedaček.
Nejlepší je použít nějakou univerzální sadu. Mě se jako vhodná zdála univerzální sada HTS-12/2 pro 2 sedadla (na 12V), kterou prodává www.htcar.cz.
Sada sestává ze 2 podušek pro sedák a 2 podušek pro opěrku, které lze nalepit zespodu na potah nebo na čalounění sedadla a překrýt potahem nebo lze zabudovat i pod čalounění. V poduškách opěrky je zabudovaný termostat, při překročení max.teploty vypíná vyhřívaný obvod. Napájení lze trvale zabudovat do elektroinstalace vozidla, příp. dočasně využít autozásuvku. Součástí sady jsou 2-polohové přepínače výkonu s řídící jednotkou (vyšší výkon - prvotní rychlé zahřátí, nižší výkon - pro delší udržení teploty), propojovací kabeláže, kabel s autokonektorem a montážní příslušenství.


Montáž začneme nalepením podušek na sedadla.
Nejprve sundejte potahy.
Zafixujte vhodným způsobem vyhřívací podušky na přední sedadla a opěrky zad – buď nalepením z vnitřní strany autopotahů nebo nalepením na čalounění sedadla pomocí samolepek umístěných na okrajích podušek.
Mě se jako vhodnější řešení zdálo nalepení na čalounění sedadel, protože potahy je pak možno jednoduše sundat a vyprat.
Vývody jednotlivých podušek protáhněte mezerou mezi sedákem a opěrkou vzadu pod sedadlo a zafixujte tak, aby nemohlo dojít k jejich narušení např. při posunu sedadel v kolejnicích.
Součástí sady je napájecí kabeláž s konektorem do autozásuvky, kterou lze použít pro napájení (jednodušší řešení) nebo zabudování do elektroinstalace vozidla (náročnější řešení).
Všechny kabeláže je potřeba propojit podle schématu a ukrýt pod sedadlo.


K sadě jsou dodávány kulaté přepínače. Mě se však moc nelíbily, tak jsem zvolil hranaté. Mnou použíté přepínače mají označení P-H8620VB102 a prodává je např. www.gme.cz.
Zvolte vhodné umístění ovládacích přepínačů. Buď na volném místě středového tunelu nebo na palubovku. Nejlépe využijte pro navrtání vrták o menším průměru s dopilováním. Dbejte přitom, aby nedošlo k narušení elektroinstalace a jiných funkčních částí vozidla.


Zvolte vhodné místo pro umístění řídící jednotky v prostoru pod palubovkou. Pozor jednotka není určena do motorového prostoru.
Já jsem ji umístil poblíž řídící jednotky (viz. červený rámeček), protože tlačítko pro vyhřívání sedadla řidiče mám umístěné vlevo vedle volantu (viz. červená šipka).


Nainstalujte skrytě přívodní kabeláže od jednotlivých podušek k přepínačům a k řídící jednotce buď vedením pod prahy nebo středovým tunelem. Kabeláž propojte dle schematu, přívodní kabeláže jsou identické, nejsou rozlišeny pro levé a pravé sedadlo, taktéž jsou identické konektory pro připojení podušek sedáku a opěrky. 5-pólové konektory řídící jednotky rovněž nejsou rozlišeny pro levou a pravou stranu, lze je připojit libovolně. Kontakty pro zapojení na přepínače zapojte dle schematu, středový kontakt je pro lepší orientaci označen červeně. Dvojlinku od sedadla osaďte koncovkami do příslušných volných pozic 5-pól. konektoru – dle schematu (v sadě jsou náhradní koncovky PXH, např. při potřebě zkrátit přívodní kabeláž).
Zapojte napájecí kabeláž k instalaci vozidla – zemnicí černý vodič přišroubujte pomocí kabelového očka k některému šroubku ke kostře někde poblíž tak, aby bylo dosaženo kvalitní propojení. Napájecí červený vodič zapojte na silový přívod napětí, např. z napájecí lišty trvalého napětí – tzn. '30', ale může to být i přípojný bod '15' nebo '75', dimenzovaný na odběr proudu, který mají podušky. Modrý vodič od cívky spínacího relé napojte na přípojný bod '15', tak aby po vypnutí klíčku došlo k odpojení vyhřívání, např. ze zásuvky autozapalovače (já mám přídavnou vlevo vedle volantu pro navigaci). Dbejte na přístupnost pojistkových pouzder.
Nepoužívejte trvalé napájení pro modrý vodič, aby se vám nestalo, že zapomenete vyhřívání vypnout a vybije se vám baterie.
Ověřte před zakrytováním správnou funkci el. vyhřívání. Přepínače mají středovou nulovou polohu, kdy je vyhřívání vypnuto, od které lze na jednu či druhou stranu pro každé sedadlo nezávisle sepnout 1. nebo 2. stupeň.
Po ověření správné funkce dokončete montáž, kabeláž fixujte dodanými vázacími pásky a ověřte, zda nemůže pod sedadly dojít k narušení přívodů, přes konektory převlékněte molitanové trubky.
Nyní už je vyhřívání funkční a stačí jen připojit indikační LED diodu, aby mělo vyhřívání optickou indikaci.
Buď použijte vypínač, který má LED zabudovanou přímo v sobě nebo někde nad vypínač vyvrtejte otvor pro LED diodu a tu připojte paralelně k vodičům černá a černo/červená přes rezistor 1 kOhm (napájení podušek).
A pokud si s indikací chcete pohrát (jako já), tak si ji můžete zabudovat do přístrojové desky.
Vhodné místo je mezi kontrolkami potkávacích a dálkových světel pod otáčkoměrem.
Vzhledem k tomu, že jsem si navrhl nový přístrojový štít a nechal si ho u specializované firmy vytisknout, tak nebyl problém už s touto kontrolkou počítat a nechat si ji tam umístit (viz. červená šipka).


Montáž této LED je trochu složitější, protože je potřeba demontovat celý přístrojový štít vč. ručiček budíků, ale výsledek pak stojí za to.
Nejprve je potřeba demontovat základní desku z přístrojů. K tomu budete potřebovat šroubovák TORX20. Odšroubujte kryt mezi volantem a přístrojovkou (2 šrouby pod volantem) a kryt sundejte.
Sundejte taky kapličku přístrojů.
Tak se dostanete k šroubům, co drží budíky přístrojů. Odšroubujte 2 šrouby dole a 4 šrouby po stranách a přístroje opatrně vytáhněte.
Odpojte 2 konektory vzadu a máte budíky venku.


Nyní musíte sundat ručičky budíků. Tady postupujte obezřetně, ať je neulomíte. Jsou jen s plastu.
Ručičky jsou na oskách pouze naražené. Není tam žádný závit. Ale drží velmi pevně.
Táhnout za ručičky musíte ve směru osky. Neviklat ani nenaklánět, jinak ta plastová trubička, co je na osce, praskne.
Je dobré si něčím pomoct. Např. nůžkami nebo šroubovákem. Doporučuji také podložit si něčím nástroj, kterým si pomáháte, ať si nepoškrábete podklad přístrojů (alespoň papírem).
Táhněte ručičkou směrem od osky a při tom s ní lehce pootočte proti směru hodinových ručiček a měla by se uvolnit.
Neotáčet ve směru hodinových ručiček, protože to by se otáčela ručička i s oskou. Proti směru má ručička doraz a z osky se "vykroutí".


Teď můžeme konečně přistoupit k demontáži základní desky. K tomu budete potřebovat šroubovák TORX10.
Odšroubujte všechny šrouby, co drží černý plast a tento plast sundejte.
Poté uvolněte západky na bílém plastu, které drží základní desku a desku uvolněte.
LED diodu budete umísťovat na základní desku doprostřed do horní řady kontrolek (viz. žlutá šipka).


Z jednostranného cuprextitu si uřízneme malou destičku o rozměru 8 x 8 mm a přesně uprostřed ji po celé délce proškrábneme (nebo vyleptáme, pokud máme chlorid železitý).
Cuprextitovou destičku ošetříme proti oxidaci. Buď tekutinou k tomu určenou (většinou zelená nebo červená) nebo se k tomu běžně používá kalafuna rozpuštěná v lihu.
Všichni, co se aspoň trochu zabývají elektronikou, tak všechny tyto potřebné "propriety" mají doma (pájka, cín, kalafuna cuprextit, ...). Ti co to nemají nebo ani neví, o čem mluvím, tak ať se do této úpravy radši ani nepouští.
Přesně doprostřed cuprextitové destičky připájejte LED diodu. Budete potřebovat jednu žlutou LED diodu v provedení SMD (pro povrchovou montáž) s reflektorkem (typ PLCC2) (pro indikaci vyhřívání se používají žluté (oranžové) LED diody) a jeden rezistor 1 kOhm.
Lze zakoupit např. v www.gme.cz.
Do spodních rohů cuprextitu připájejte dvojžilový káblík (ke každému kontaktu LED diody jeden). Na opačnou stranu cuprextitu kápněte kapičku silikonu a destičku přilepte na plošný spoj základní desky.
Káblík veďte dolů tak, aby nepřekážel ostatním kontrolkám a taky ho připevněte silikonem zespodu k základní desce. Káblík nechte přesahovat cca 10 cm přes desku. Na jeden jeho konec připájejte rezistor a oba konce pripájejte do vhodného dvoupinového konektoru. Konektor nemusíte nutně použít, ale je to pohodlnější, pokud budete někdy v budoucnu potřebovat demontovat přístrojovku, tak půjde díky konektorům jednodušše odpojit.
Konektor i rezistor zaizolujte.


Vzhledem k tomu, že cuprextit s LED diodou je cca o 2 mm vyšší, než celá základní deska, tak je potřeba o tyto 2 mm zbrousit trubičku, co vede k této diodě v bílém plastu. Jedná se o prostřední trubičku v horní řadě levého budíku (viz červená šipka). Jinak by bílý plast nedosedl úplně na základní desku a celá přístrojovka by nešla zkompletovat.


Nyní můžeme přistoupit k montáži přístrojů zpět.
Nyní opačným postupem jako byla demontáž, provedeme montáž základní desky zpět.
Než připojíme konektory, tak si k nim musíme přivést kabel s napájením od řídící jednotky vyhřívání.
Kabel připojíme na černý a černo/červený kabel a protáhneme si ho zadem za přístrojovku. Na jeho druhý konec umístíme protikus od konektoru, co máme od kontrolky vyhřívání od základní desky.
Dbejte na správnou polaritu připojiní kabelu. Černo/červený je plus pól a připojuje se na anodu LED diody. Obráceně vám LED nebude svítit, protože je v závěrném směru.
Pokud jsme pracovali pečlivě, tak se při zapnutém zapalování a zapnutí vyhřívání rozsvítí kontrolka vyhřívání sedadel.


Pracujte obezřetně. V žádném případě nenesu zodpovědnost za to, pokud si neodborným zásahem zničíte řídící jednotku automobilu!

Počet přístupů: 549083

Design & program by Hantronix
Copyright ©2006-2017 Hantronix