Sobota 21.7.2018

 

Popis servisního menu palubního počítače

Množství benzínu v nádrži s přesností na litry sa dá zjistit na display palubních přístrojů v servisním režimu palubních přístrojů.

Vstup do servisního režimu:
Do servisního režimu se dostaneme tak, že stiskneme tlačítko nulování denních kilometrů, zapneme klíček zapalování do druhé pozice a tlačítko nulování kilometrů držíme stisknuté asi 5 sekund.

Výstup informací:
Výstup informací na display palubních přístrojů dostávame postupným tisknutím tlačítka nulování denních kilometrů.

Výstup ze servisního režimu:
-automaticky po 5 minutách
-vypnutím zapalování
-delším stisknutím tlačítka nulování denních kilometrů, při tomto dochází k nulování zaznamenaných chyb.

Během spuštění servisního režimu palubních přístrojů ručičkové se přístroje nastavují na přesně stanovené místo.
Otáčkoměr s krokem 1000 otáček za minutu od 0 do 7000.
Rychloměr s krokem 40 km za hodinu od 10 do 170.

Popis jednotlivých stránek informací:
1. stránka - zasvítí kontrolky, na display je zobrazená verze firmware ( pro Logan bez palubního počítače je to 6001 , s palubním počítačem by to mělo bý 6002)
2. stránka - na display palubních přístrojů svítí všechny segmenty
3. stránka - zobrazení množství paliva v nádrži v litrech, při chybě snímače je zobrazené " - - - "
4. stránka - zobrazení spotřeby paliva v litrech za hodinu pri běžíacím motoru, při chybě snímače je zobrazené " - - - "
5. stránka - zaznamenané chyby snímačů.
" - - - - - " nejsou zaznamenané chyby
" d - - - - " chybí signál o spotřebě paliva
" - - - t o " obvod snímače teploty chladící kapaliny má nekonečný odpor, je rozpojený
" - - - t c " obvod snímače teploty chladící kapaliny má nulový odpor, je zkratovaný
" - j o - - " obvod snímače množství paliva má nekonečný odpor, je rozpojený
" - j c - - " obvod snímače množství paliva má nulový odpor, je zkratovaný
V případě zaznamenání více chyb jsou zobrazeny na jedné stránce.
Informaci o spotřebě paliva zobrazuje jen Logan s palubním počítačem.
LOGAN AMBIANCE


Stranka 1 - Verze firmware


Stranka 2 - Kontrola segmentů displaye


Stránka 3 - Množství paliva v nádrži


Stránka 6 - Zaznamenané chyby


Stránka 6 - Bez chyb

Zdroj: DaBu

Počet přístupů: 554283

Design & program by Hantronix
Copyright ©2006-2017 Hantronix