Středa 20.6.2018

 

Cyklovač stěračů s pamětí a funkcí Wisch-Wasch

Automobily Dacia sice cyklovač mají, ale pouze s jednou pevně nastavenou rychlostí cyklu.
Vzhledem k tomu, že někdy prší více a někdy méně, je vhodné mít možnost si délku cyklu nastavit.
To lze řešit cyklovačem buď s ručním nastavením cyklu (potenciometrem) nebo cyklovačem paměťovým, který se nastavuje páčkou stěračů.
Velmi vhodný pro použití je intervalový spínač AEV 2062, který je určený do Škody Felicie.
Má programovatelný interval v rozsahu 0,5 s až 60 s a funkci Wisch-Wasch.


Funkce tohoto intervalového spínače jsou následující:
Po spuštění cyklovače se nastaví automaticky na interval 5 s. Tento interval může být změněn vypnutím páčky stěračů a jejím opakovaným zapnutím po době, ve které požadujeme stírání stěračů. Interval je možné nastavit v rozsahu 0,5-60 s. Tímto je nastaven individuální interval stírání. Ten lze kdykoliv změnit opětovným vypnutím páčky stěračů a opětovným zapnutím v požadované době.
Pokud jste si neaktivovali plnou logiku ostřikovačů a stěračů, tak zapojením funkce Wisch-Wasch, lze toto realizovat.
Intervalový spínač pak ještě ovládá stěrače při zapnutí ostřiku předního skla. Při krátkém stisku páčky ostřikovače (50-600 ms), provedou stěrače dvě setření, pokud je doba ostřiku delší než 600 ms, provedou stěrače tři setření.
Pokud použijeme funkci Wisch-Wasch v době, kdy máme zapnutý cyklovač, tak se tím nastavený interval cyklovače nezmení.
Tolik k funkci intervalového spínače a teď k jeho zapojení.
Není zase tak složité, jak na první pohled vypadá.
Budete potřebovat intervalový spínač stěračů AEV 2062 (cca 200,- Kč), 6 ks faston konektorů (jsou v různých velikostech - budete potřebovat 5 ks velkých (viz.zelená hvězdička) a 1 ks malý (viz. červená hvězdička) a jedno kabelové očko.


V zásadě je zapojení realizováno podle tohoto schematu:


Většině lidí však schéma nic moc neříká, takže zde popíšu podrobnější návod.
Relé intervalového spínače je vhodné umístit poblíž řídící jednotky, protože všechny vodiče (kromě jednoho - přívod k ostřikovači) se připojují tam (viz. červený rámeček).
Nejprve připojte kabel k motorku ostřikovačů. Vodič s napájením ostřikovačů se nachází na konektoru k pravé páčce pod volantem.
Aby jsme se ke konektoru dostali, musíme demontovat spodní a horní kryt volantu. Pod volantem jsou 2 šrouby, které odšoubujeme. K tomu budeme potřebovat šroubovák TORX20.
Sundáme spodní kryt a následně i horní. Ten už je jen nacvaknutý. Tak se dostaneme ke konektorům. Odpojíme pravý konektor (viz. červená šipka). Konektor má 14 PINů ve dvou řadách. Napájení ostřikovače je na prostředním PINu v horní řadě (viz. modrá šipka). Je to hnědý vodič a je tenší než ty ostatní okolo něj. Na tento vodič připojíme dostatečně dlouhý kabel (viz. žlutá šipka), aby nám dosáhl až k řídící jednotce. Můžeme použít i kabelovou spojku. Kabel prostrčíme zadem dolů a protáhneme si ho doleva k řídící jednotce. Na jeho druhý konec připojíme velký faston.
Kryty můžeme již namontovat zpět.


Nyní si připravíme kabely:
1 kabel s velkým fastonem na jednom konci a s kabelovým očkem na konci druhém. Tímto kabelem se bude připojovat kostra. Musí být tak dlouhý, aby dosáhl ke šroubku, na který chceme cyklovač ukostřit. Je to v zásadě jedno, kam ho na kostru připojíte.
3 kabely s velkým fastonem a s druhým koncem volným. Nemusí být moc dlouhé. Stačí cca 30 cm.
a 1 kabel s malým fastonem. Druhý konec opět volný a délka opět cca 30 cm.
Kabel od ostřikovače máme již protažený dolů.
Protože nyní budeme pracovat s konektory od řídící jednotky, je vhodné odpojit plus pól baterie, aby se řídící jednotka nepoškodila při odpojení konektorů!


Odpojte konektor EH1 od řídící jednotky a přestřihněte kabel B24 (světle hnědý) na zeleném konektoru (na obrázku je tento PIN označen červeně). Nestříhejte těsně u konektoru, ale cca 10 cm od něj, aby jste ho mohli v případě potřeby spojit zpět.
Kabel vedoucí na PIN B24 zaizolujte. Už ho nebudeme potřebovat. Je to původní signál cyklovače.
Na konec přestřiženého kabelu vedoucího do kabelového svazku připojte kabel, který má na konci malý faston a ten připojte na svorkovnici cyklovače na kontakt "I".
Konektor EH1 zacvakněte zpět.


Odpojte bílý konektor P1 od řídící jednotky a přestřihněte kabel A6 (oranžový - viz. červená šipka). Na oba jeho konce připojte kabely s velkým fastonem.
Kabel vedoucí od PINu A6 od konektoru P1 připojte na cyklovač na kontakt "53M". Druhý konec vedoucí od svazku kabelů připojte na cyklovač na kontakt "53S".
Kabel vedoucí od PINu A5 (žlutý - viz. modrá šipka) nepřerušujte, pouze ho částečně odizolujte a připojte k němu kabel. Buď ho připájejte nebo použijte kabelovou spojku. Jeho druhý konec připojte k cyklovači na kontakt "15" (napájení stěračů).
Konektor P1 zacvakněte zpět.
Teď ještě připojte kostru. Velký faston připojte k cyklovači ke kontaktu "31" a jeho druhý konec pomocí kabelového očka přišroubujte k některému šroubku ke kostře někde poblíž.
Nakonec připojte ke svorkovnici cyklovače na kontakt "T" kabel protažený od ostřikovače.
Fastony u cyklovače zaizolujte nebo použijte plastové izolační krytky.
Celý cyklovač je vhodné připevnit, aby nevisel jen na drátech. Já jsem ho připevnil stahovací páskou ke svazku kabelů.
Připojte zpět plus pól baterie a máme hotovo.


A nyní už jen čekat, až začne pršet, aby jste si mohli vychutnat funkce programovatelného cyklovače.

Pracujte obezřetně. V žádném případě nenesu zodpovědnost za to, pokud si neodborným zásahem zničíte řídící jednotku automobilu!

Počet přístupů: 549101

Design & program by Hantronix
Copyright ©2006-2017 Hantronix